Priser & utmärkelser

Ralph Erskine är en av Sveriges största arkitekter genom tiderna. Under sin livstid blev han berömd långt utanför Sveriges gränser och fick tilldelat sig en rad olika utmärkelse och priser.

1975 – Erskine blir utnämnd till hedersdoktor. Detta vid Lunds Tekniska Högskola.

1980 – Det fina Kasper Salin-priset delas ut till arkitekten tack vare hans arbete med Allhuset vid Stockholms Universitet. Detta är ett pris som varje år delas ut av ”Sveriges Arkitekter” och målet är att lyfta fram en eller flera byggnader som haft en ovanligt hög klass gällande arkitekturen. Anses vara det finaste arkitektpriset i Sverige.

1980 – Han får Litteris et Artibus. En kunglig medalj som delas ut utifrån”framstående konstärliga insatser…”Delas ut två gånger per år.

1984 – Wolfpriset tilldelas till Erskine. Detta är ett av de priser som gett honom mest pengar. Priset innebär nämligen att han fick 100.000 USD via The Wolf Foundation.

1987 – Detta år fick Erskine ”Royal Gold Medal for Arcitecture”. Detta ges ut av RIBA som är en branschorganisation för de arkiteter som är aktiva i Storbritannien.

1998 – ”Professorns namn” tilldelas honom. Detta är inte ett pris i ordets rätta bemärkelse utan en titel som fås från regeringen. Titeln delas ut till akademiker eller personer inom det kulturella livet som genomfört utomordentliga insatser.

2002 – I den rad av priser som Erskine fick så var Prins Eugen-medaljen den sista stora. Den ges till personer inom ”framstående konstnärlig verksamhet” och instiftades av Gustav V när Prins Eugen fyllde 80 år.