Arkitektyrket

Den främsta uppgiften för en arkitekt, är att förbereda ritning av byggnader och omgivningar, där målsättningen är att se till så både byggnad och dess omgivning går optimalt ihop. Det finns flera olika genrer inom arkitektur, där man kan arbeta med bland annat landskap, inredning, fysisk planering eller autodidakt. Till skillnad från de flesta EU-länder är Sverige ett undantag i Europa där man som arkitekt inte har en skyddad titel. Dock är det vanligt att en fullgjord arkitektexamen och att man minst arbetat i två år, räcker för att få använda den skyddande titeln: SAR/MSA. Denna titel utfärdas och refererar till medlemskap i bransch och fackorganisationen, Sveriges arkitekter. Arkitektutbildningen lär studenten att arbeta med planering, underhållning och förnyelse av byggnader. I Sverige finns det fyra universitet där man kan ta sin arkitektexamen Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm, Tekniska högskolan i Lund och Umeå universitet.

Utbildningen

Arkitektutbildningen är från tre till fem år lång och det krävs vissa behörigheter som bland annat Matematik C, Naturvetenskap B och Samhällskunskap A. Vissa av dessa ämnen kan ersättas med Kemi A och- eller Fysik A. Kandidatexamen erfar 180 högskolepoäng och en masterexamen 120 högskolepoäng. Tillsammans innebär det fem års studier på heltid. I Stockholm finns det faktiskt två arkitektskolor. KTH och Mejan Arc, som dock inte har tillstånd att examinera arkitekter, men man erbjuder möjlighet till vidareutbildning. År 2002 inrättades vid arkitekturskolan på KTH ett magisterprogram i Design och Byggande som ligger på 60 högskolepoäng. För att bli antagen till programmet krävs det således en kandidatexamen på 120 poäng från byggnadsingenjörs eller arkitektutbildning. En slutförd sådan examen ger en möjlighet att arbeta som arkitekt och- eller ingenjör. På Chalmers inrättades år 2005 en civilingenjörsutbildning i arkitektur. Dock ska den inte ses som en skolning till arkitekt, då utbildningen inte innehåller den mängd arkitektur som krävs. Dock leder utbildningen till en civilingenjörsexamen.

Efterfrågan

Att arbeta som arkitekt innebär inte bara att rita. Det krävs enormt mycket planering runt om. Byggnader, ombyggnader och tillbyggnationer ska noga utvärderas och planeras innan själva bygget påbörjas. Kundkretsen kan vara allt ifrån privatpersoner som vill planera sin villa eller lägenhet och behöver hjälp med ritningarna men också företag som vill bygga lokaler eller offentliga fastigheter. I dagsläget är det ganska liten konkurrens på arbetsmarknaden, just nu byggs väldigt mycket i Sverige och efterfrågan på svenska arkitekter och deras expertis kommer sannolikt vara hög inom närmsta framtiden.