Arkitekturens historia

Från olika delar av medelhavsområdet kan man finna, det man tror, är de tidigaste byggnadsformerna och fast organiserade samhällena. Man får gå så långt tillbaks som till forntiden. Cirka 6000 år före Kristus.

Utifrån bostadsskick kan man se att det var olika nomadfolk, jägare och eventuellt samlare som bosatte sig där. Utgrävningar visar på bland annat rektangulära rum som avskilts av murar och fast inredning gjord på lersten som torkat i solen. Denna teknik med obränd lera används fortfarande framgångsrikt i vissa delar av världen, speciellt i torra regioner som i vissa afrikanska områden.

Den medeltida arkitekturen kan delas i olika grupper:

Fornkristen arkitektur 200 – 600-talet

Här byggde man mycket med tegel och färgrika mosaikbeklädnader. Den romerska basilikan och åttakantiga och cirkulära byggnader härstammar från denna tidsepok.

Bysantinskt 300-1000-talet

Här blandas det friskt i olika mönster från romarriket och mellanöstern. Byggnaderna blev mer konstruktivt avancerade och från denna tid kommer kupolbyggnadskonsten. Hagia Sofia i Istanbul, är den mest kända byggnaden från denna tidsepok.

Romanskt 900 – 1200-talet

På denna tid byggdes ett stort antal sockenkyrkor. Man använde sig av massiva gjutmurskonstruktioner med slutna, välvda bild och färgrika rum. Tekniken följde romerska mönster och ett välkänt verk från denna tidsepok är Domkyrkan i Lund som härstammar från omkring 1100-talet.

Gotik 1100-1400-talet

Här började man bygga på höjden med tunnare material och mer konstruktiv byggnadsteknik. Detta lade grunden till de gotska katedralerna som byggdes och utvecklades i Frankrike och Tyskland.

Med renässansen i 1400- talets Italien, skapades en arkitektur som spreds längs hela Europa och blev bestämmande för byggnadsutvecklingen. Visionen var att förena antikens byggnadskonst med ny kunskapstradition. Härifrån härstammar också den enskilde arkitekten. Även under Barocken influerades man av antikens arkitektur. Karakteristiskt under denna tid var att det skulle vara dramatiskt, kontrastfullt, pampigt och överväldigande. Byggnaderna skulle vara stora och imposanta för att inge respekt och även visa makt. Under 1800-talet blev arkitekten än mer viktig och många fick i uppdrag att både rationellt och representativt organisera bland städernas arkitektur. Jugendarkitekturen växte fram under sekelskiftet fram till andra världskriget och här började man förena det visuella med att omforma traditionella komponenter till en dekorativ, geometrisk eller organisk formvärld. Efter andra världskrigets slut, kan man se början på den moderna byggnadskonsten. Man kan även säga att en del av den moderna byggnadskonsten härstammar från Sverige. Ralph Erskine står nämligen bakom världens första köpcentrum inomhus, Shopping i Luleå. Förutom det står han bakom många andra kända byggnader i Sverige.