Facket står upp för dig som arbetstagare

Var du än arbetar och vad du än arbetar med så är chansen stor att du har möjlighet att bli medlem i facket. Att vara fackligt ansluten är på dagens arbetsmarknad betydligt vanligare än att inte vara det och när man ser till fördelarna ett medlemskap har så är det inte svårt att förstå varför.

Vissa anser att ett medlemskap i facket bara kostar pengar men dessa personer är sällan speciellt pålästa på vilka fördelar det faktiskt innebär med att vara medlem. På den här sidan kan du läsa mer om vad ett medlemskap i facket innebär, hur du väljer rätt fack samt hur facket till och med kan vara till stor hjälp för studenter som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden.

Facket är alltid på arbetstagarnas sida

Som arbetstagare har ett medlemskap i facket en rad olika fördelar. De tre största och mest värdefulla för dig som arbetstagare är:

  • Kollektivavtal – Det är ditt fack ser till att din arbetsgivare har ett kollektivavtal. I avtalet förbinder sig företaget/organisationen du arbetar för att följa vissa krav, villkor, regler och riktlinjer som facket satt upp tillsammans med representanter för förbundets medlemmar. Exempel på saker som regleras i ett kollektivavtal är löneförhållanden, semestervillkor, krav på jämställdhet och möjligheter till vidareutbildning.
  • Personligt stöd och rådgivning – Skulle du hamna i konflikt med din arbetsgivare kan facket ge dig rådgivning i hur du går vidare och löser tvisten på bästa möjliga sätt. Ett fack kan i vissa fall även hjälpa dig som är arbetslös att hitta ett nytt jobb genom intervjuträning och CV-granskning.
  • Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet – Är du medlem i facket och blir arbetslös så kan ditt fack erbjuda dig ekonomisk ersättning som gör att du lättare klarar dig genom den period av ekonomisk instabilitet som arbetslöshet kan innebära.

Exakt vilka fördelar olika fack har varierar självklart och vi rekommenderar därför att du gör en jämförelse innan du blir medlem i facket för att du ska hitta det fack som passar just dig allra bäst.

Fackligt anslutna arkitekter allt vanligare

Med ca 12 000 medlem är facket Sveriges arkitekter en samlingsplats för en stor del av Sveriges arkitekter. Vare sig du är inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller planeringsarkitekt så kan du få hjälp med juridiska frågor, förmånliga lån och ett förbund som kämpar för att dina villkor ska förbättras. Just Sveriges arkitekter kämpar för att arkitekters arbete ska värdesättas högre och att lönerna ska förbättras.

Studenter kan också få hjälp av facket

Många tror att facket är något som endast för till för arbetstagare men tvärtom så kan facket vara till stor hjälp även för studenter. Studerar du till arkitekt så är avgiften för medlemskap ofta betydligt lägre än om du arbetar samtidigt som du kan få tillgång till förbundets hjälpande hand i lika stor utsträckning som arbetstagare. Hos facket Sveriges arkitekter är medlemsavgiften för studenter endast 25 kr/månad.

Exempel på hjälp som studenter kan få är stöd vid jobb under studietiden, såväl sommarjobb som deltidsjobb, diverse stipendier och CV-granskning och intervjuträning inför inträder på arbetsmarknaden.

Komplettera ditt medlemskap med en inkomstförsäkring

Är du medlem i facket och a-kassa så kommer du att få ersättning om du plötsligt skulle stå utan arbete. Denna ersättning täcker dock endast 80% av din inkomst upp till ca 25 000 kr. Det kan därför vara fördelaktigt för dig som tjänar över 25 000 kr att komplettera ditt medlemskap i facket och a-kassa med en inkomstförsäkring. Precis som med fack så föreslår vi att du jämför inkomstförsäkringar innan du bestämmer dig för vilken som passar dig bäst då villkor kan skilja sig åt.