Framtid inom arkitektyrket

Arkitektyrket är ett av de mest stimulerande yrkena som finns i och med att det innebär att man får möjlighet att vara med och utforma hur framtidens städer, bostäder och arbetsplatser kommer se ut. Det är också ett viktigt yrke på så sätt att det man ritar som arkitekt kommer ha stor påverkan på många människors liv. Bostäder ska vara ytsmarta och underlätta vardagen, kontor ska vara praktiska och utformade på ett sätt som gör att folk trivs och vill jobba där. Offentliga lokaler ska vara anpassade efter den verksamhet som bedrivs där. Det är på många sätt ett kreativt och fritt yrke som passar dig som är idérik och lösningsorienterad samtidigt som du har det som krävs för att bli ingenjör.

Bra balans på marknaden

Överlag ser framtiden bra ut för arkitekter. Det bedöms att de arkitekter som har ett par års erfarenhet kommer ha en mycket bra arbetsmarknad under det kommande decenniet. Men även den som är nyutexaminerad kommer ha relativt sett lätt att hitta jobb. I dag finns det en bra balans mellan hur många arkitekter som behövs och hur många det är som utbildas varje år, men värt att tänka på är att det är ett yrke som är väldigt konjunkturkänsligt så det kan svänga snabbt.

Inom typer av arkitekter

Arkitekter kan arbeta på flera ställen. Det man först tänker på är ett klassiskt arkitektkontor, där byggnadsarkitekter jobbar. Det är de som ritar hus och byggnader. Men det finns också många arkitekter som är anställda i den offentliga sektorn, där till exempel kommuner anställer många arkitekter. Både planeringsarkitekter och ”vanliga” arkitekter. Där jobbar man med att planera för hur kommunen ska utvecklas, var och hur det ska byggas och liknande frågor.

Utöver de två arkitekttyperna finns det ytterligare två: inredningsarkitekt och landskapsarkitekt. Om en byggnadsarkitekt jobbar med de yttre delarna av ett hus så jobbar inredningsarkitekten med de inre. De planerar möblemang, belysning och liknande för att det ska vara behagligt och ergonomiskt att jobba på ett kontor. De kan även arbeta med att rita möbler och liknande. En landskapsarkitekt jobbar med de yttre miljöerna. Parker, trädgårdar, bangårdar och sådant. Det är deras jobb att se till att helheten kring en byggnad eller funktion fungerar och att miljön knyts ihop med det som ligger runt om kring.

Slutord

Sammantaget kan sägas att oavsett vilken typ av arkitekt du vill bli ser arbetsmarknaden ungefär lika god ut. Men om du ännu inte börjat utbildat dig, var uppmärksam på att det tar minst fem år att bli arkitekt och att arbetsmarknaden som sagt var hänger mycket ihop med hur byggkonjunkturen utvecklar sig.