Arkitektutbildning

Arkitektutbildning

För att söka in på arkitektutbildningen krävs det vissa behörigheter såsom matematik 3b, alternativt 3c, samhällskunskap 1b, alternativt 1a1+1b2 och naturkunskap 2. Dock, så kan naturkunskap 2 ersättas med kurserna kemi 1 samt fysik 1a alternativt 1b1 + 1b2. Lägsta betyg i vart och ett av ämnena är E. Det centrala ämnet under utbildningen är arkitektur. Diverse arkitekturuppgifter ska lösas i integrerade studier som sker i projektform och det ingår även att man läser teori, teknik och historia inom ämnet arkitektur och andra konstnärliga ämnen.

En femårig utbildning

Det första året handlar om att lära sig de grundläggande kunskaperna inom ämnet arkitektur. Under årets lopp ska eleverna lära sig om de olika samlingarna av teoretiska verktyg och koncept, som ger förståelse för inlärningen av alla områden och dess arbetsmetoder. Man lär sig också att arbeta med olika tekniker för specifika arbetsmetoder, dels för att lära sig om planering, men även att utveckla och redogöra arbetet för en arkitekt.

I årskurs två ökar uppgifterna i komplexitet och byggteknik. Artikulation introduceras med en omfattande fördjupning inom arkitekturämnet. Studenterna lär sig även om olika processer med särskild inriktning på olika områden exempelvis byggteknik. Det största fokuset ligger på att öka kunskapen och förståelsen för arkitekturens samtliga grundprinciper. Vidare lär man sig om undersökningarna gällande rum, material och detalj i ett slutligt arkitekturprojekt.

Det tredje året handlar det om hur du som student har förmågan att möta sitt framtida yrke som arkitekt och förstå sammanhanget. Studenterna introduceras i ett ämne som kallas stadsbyggnad och här lär man sig om hur man använder olika teorier och begrepp inom det specifika kunskapsområdet. Studenten lär sig om grundläggande infrastruktur och landskapsplanering men också dess olika processer och regelverk. Precis som på andra utbildningar förekommer det en hel del föreläsningar och liknande där man fokuserar på stadsbyggandets historia samt teori. Året avslutas med ett stort examensarbete som är på grundnivå. Arbetet går ut på att visa att du som student har goda kunskaper och färdigheter i arkitektprofession. I samband med detta projektet så avslutas så väl grundutbildningen men också stadsbyggnadsåret.

Årskurs fyra och fem är arkitektur på en avancerad nivå. Ändamålet här, är att de enskilda eleverna ska fördjupa sin kunskap och sina individuella färdigheter och inställning inom alla arkitekturens olika områden. De två sista åren i utbildningar har fokus på masterprogrammet inom arkitektur. Utbildningens avancerade nivå består per termin av två stycken studioprojekt och två kurser. En orienteringskurs och en seminariekurs. Ett examensarbete avslutar den sista terminen och detta gör man enskilt. På en avancerad nivå ska varje student genomföra sex olika studioprojekt som ska utveckla både färdigheter och andra varierande tillämpningsområden för att på så sätt kunna reflektera över sitt eget lärande.

För att bli arkitekt och lika duktig som många svenska arkitekter krävs det alltså en eftergymnasial utbildning, och för att komma in på universitet eller högskola som har en arkitektutbildning krävs generellt höga betyg från gymnasiet.